23
-
23
Jul
-
Jul
NEW! (In Slovak) Okrúhly stôl pre riaditeľov zdravotníckych zariadení k systémovému rozvoju klinického výskumu
Scientific Park Comenius University, Bratislava, Slovakia
TARGET GROUP

Generálni riaditelia, Medicínski riaditelia, Ekonomickí riaditelia nemocníc

AIM

Systémové nastavenie organizačných útvarov klinického skúšania ako pre akademické klinické skúšania, tak aj komerčné klinické skúšania vychádzajúce z príkazu MZ SR č. 4/2018. Cieľom stretnutia je zdieľanie skúseností, otvorenie a prediskutovanie otázok spojených s implementáciou organizačných útvarov pre klinické skúšanie. Počas stretnutia vám predstavíme analýzu nákladovosti liečby v klinickom skúšaní v porovnaní s liečbou hradenou z verejného zdravotného poistenia. Predstavenie možnosti participácie na akademickom klinickom skúšaní v rámci SlovaCRIN (Slovak research infrastructure network).

Short summary in English: To work with relevant stakeholders – a hospital executives roundtable to the Ministry of Health minister command concerning compulsory creation of clinical trial departments or units in hospitals. The command should support clinical development and access of Slovak patients to the most innovative experimental treatment.

AGENDA
SPEAKER PANEL

Ivica Kvietiková, Katarína Kováčová - Inštitút výskumu a vývoja, MZ SR 

Beáta Čečetková -  SlovaCRIN

Nora Farkašová - AIFP

Patrik Kastner - Kastner & Pieš, advokátní kancelář s.r.o.

LOCATION

Scientific Park Comenius University, Bratislava, Slovakia

DATE / TIME

Jul 23, 2020

10:30-14:30

GROUP SIZE

60

PARTICIPATION IN MEETING

Free of charge

SPECIAL
SHARE EVENT

Registration

If you would like to attend, please register here.
This event has passed.
The capacity has been filled up.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.