ESFRI Cestovná mapa 2021

December 14, 2021

Európske strategické fórum pre výskumné infraštruktúry (ESFRI) dňa 7. decembra 2021 predstavilo svoju 6. cestovnú mapu v rámci podujatí slovinského predsedníctva Rade EÚ “ESFRI Days 2021“.

Pravidelnou aktualizáciou cestovnej mapy ESFRI poskytuje súdržnú a strategickú víziu významných výskumných infraštruktúr v Európe vo všetkých oblastiach vedy a inovácií.

Kľúčové posolstvá cestovnej mapy na rok 2021 jasne zdôrazňujú dôležitosť výskumných infraštruktúr na riešenie naliehavých požiadaviek a výziev našej spoločnosti. Cestovná mapa ESFRI zahŕňa 41 európskych výskumných infraštruktúr (už implementovaných  - Landmarks) a 22 projektov, ktoré sú vo svojej prípravnej fáze.

Do cestovnej mapy vstupuje 11 nových projektov výskumných infraštruktúr  (SR participuje v projekte EIRENE prostredníctvom SZU, ktorého koordinátorom je Masarykova univerzita v Brne)  s celkovými investičnými nákladmi viac ako 4 miliardy EUR, ktoré predstavujú najvyššiu investíciu do výskumných infraštruktúr od roku 2006.

 Európske strategické fórum pre výskumné infraštruktúry (ESFRI -European Strategy Forum on ResearchInfrastructures) predstavuje nástroj vytvorený v roku 2002 členskými štátmi EÚ a Európskej komisie za účelom rozvíjania vedeckej integrácie v Európe a posilnenia jej medzinárodnej spolupráce.

ESFRI cestovná mapa reflektuje zapojenie sa SR prostredníctvom národných uzlov do veľkých vedecko-výskumných infraštruktúr v Európe. Tento materiál je jedným z kľúčových podkladov aj pri čerpaní štrukturálnych fondov EÚ v rámci výskumu a inovácií.

Tlačová správa

ESFRI Roadmap 2021 launch online event

Strategy Report on Research Infrastructures Roadmap 2021

 Zdroj: EK

SHARE THIS NEWS