Grantová výzva nadácie ESET zameraná na mentoring žiadateľov o prestížny ERC grant

December 10, 2021

Nadácia ESET prostredníctvom  mentoringovej iniciatívy pre slovenských žiadateľov o prestížny ERC grant  (Starting, Consolidator, Advanced) prináša slovenskej vedeckej komunite cielenú a dlhodobú mentoringovú podporu pri príprave výskumného projektu.  

Rozpočet výzvy: 30 000 EUR

Výška grantu: 5000 EUR na vedca/ podávateľa projektu (štipendium poskytované za účelom pokrytia nákladov na komplexný mentoring)

Termín na podávanie žiadostí do grantovej výzvy Mentoring žiadateľov o ERC grant : do 21. januára 2022

Podrobnejšie informácie, text výzvy a formulár na podanie žiadosti nájdete na : https://www.nadaciaeset.sk/grantove-vyzvy.html

Zdroj: Nadácia ESET

SHARE THIS NEWS