(in Slovak) Ďalšie vydarené klinické podujatie, tentokrát s riaditeľmi nemocníc

August 20, 2020

BioHub Slovakia  a Inštitút výskumu a vývoja Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) zorganizovali pracovné stretnutie riaditeľov zdravotníckych zariadení, venované praktickej implementácií príkazu MZ SR 4/2018, podpore biomedicínskeho výskumu a klinických skúšaní, ako aj téme dostupnosti inovatívnej liečby pre pacientov vrámci klinických skúšaní. Stretnutie sa uskutočnilo 23.7.2020 vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave. O podujatie bol medzi odbornou verejnosťou veľký záujem.

Cieľom  bolo zdieľanie skúseností, otvorenie a prediskutovanie otázok spojených s vytvorením organizačných útvarov pre klinické skúšanie v zdravotníckych zariadeniach. Predstavená bola analýza nákladovosti liečby v klinickom skúšaní v porovnaní s liečbou hradenou z verejného zdravotného poistenia. Diskutovanou témou bola aj možnosť účasti na akademickom klinickom skúšaní v rámci SlovaCRIN (Slovak Clinical Research Infrastructure Network), ako aj skúsenosti a výsledky prieskumu zástupcov zadávateľov klinických skúšaní AIFP (Asociácie Inovatívneho farmaceutického priemyslu) s  implementáciou príkazu MZSR č. 4/2018 v praxi.

Ide už o druhé podujatie, venované klinickým skúšaniam, prvé sa uskutočnilo 13.2.2020. Podporujeme vytvorenie podmienok pre akademické klinické skúšania, aby sa do iniciovania testovania liekov zapojili vo väčšej miere aj nemocnice a ich pracoviská.

Čím viac klinického skúšania budeme mať na Slovensku, tým viac možností inovatívnej a experimentálnej liečby sa otvára aj pre slovenských pacientov.

Akademické klinické skúšania majú významného partnera v SlovaCRIN-e, ktorý je súčasťou medzinárodnej európskej klinickej infraštruktúry ECRIN. SlovaCRIN zabezpečuje kompletný servis pre klinické štúdie organizované lekármi-výskumníkmi a pôsobí ako slovenský národný uzol pre zapojenie sa do medzinárodných multicentrických klinických štúdií a projektov realizovaných európskou sieťou ECRIN so sídlom v Paríži.

SHARE THIS NEWS