Matchmakingový veľtrh Researchers2Businesses (R2B) Health & Wellbeing

April 25, 2022

Členovia siete EURAXESS vás pozývajú na online veľtrhy spájania Researchers2Businesses organizované v rámci projektu EURAXESS Hubs.

Cieľom je poskytnúť výskumníkom príležitosť objaviť rôzne existujúce kariérne príležitosti mimo akademickej pôdy a firmám uľahčiť spojenie s týmto talentom prostredníctvom tematicky zameraných online podujatí.

Špeciálne príležitosti pre výskumných pracovníkov v oblasti utečencov sú tiež vítané, aby im poskytli prístrešie talenty unikajúce z konfliktov.

Podujatia sú bezplatné.

Oficiálna stránka: https://www.euraxess.sk/en/main/career-development/rebeca-by-euraxess-researchers2-businisses-matchmaking-fairs

Spustenie registrácie: 21. apríla 2022

Uzávierka registrácie: 6. mája 2022 na veľtrh Health& Wellbeing

Účastníci:

Spoločnosti: s vlastným výskumom, technologickým vývojom a inováciami alebo súvisiacimi aktivitami vykonávanými v Európe, t. j.so sídlom alebo pobočkami umiestnenými v 42 krajinách, kde jesieť EURAXESS zastúpená. Vítané sú všetky typy organizácií (súkromné, verejné, neziskové) a všetky veľkosti firiem.

 Začínajúci výskumní pracovníci a postdoktorandi: doktorandi a postdoktorandi predovšetkým do 8 rokov po ukončení doktorandského štúdia, ktorí vykonávajú výskum v Európe alebo mimo Európy. Účasť výskumníkov utekajúcich z konfliktných oblastí je veľmi vítaná.

SHARE THIS NEWS