Nový informačný nástroj pre slovenských vedcov a vedkyne

April 14, 2022

IDEA, akademický think tank pri CERGE-EI, rozšírila svoju internetovú aplikáciu, ktorá vedcom uľahčuje orientáciu vo svete vedeckých časopisov vo viac než 200 vedných odborov.

Nové rozšírenie internetovej aplikácie poskytuje slovenským užívateľom možnosť sledovať aj časopisy vydávané na Slovensku a zistiť, v ktorých dominantne publikujú slovenskí vedci a vedkyne.

Nástroj je založený na citačných indexoch časopisov, ktoré boli a sú dôležitým kritériom vládneho hodnotenia výskumných organizácií.

Vedci tak už nemusia zložito pátrať, aká je sila časopisov, v ktorých by chceli publikovať.

 

Podrobnejšie informácie nájdete na: https://www.cvtisr.sk/aktuality-pre-odbornu-verejnost/urad-vlady-slovenskej-republiky-sekcia-vyskumu-vyvoja-a-inovacii-novy-informacny-nastroj-pre-slovenskych-vedcov-a-vedkyne.html?page_id=45199

 

Zdroj: Úrad vlády SR

IDEA je think tank Ekonomického Inštitútu Akadémie vied Českej republiky.

SHARE THIS NEWS