Platforma pre právnikov zdravotníckych zariadení v kontexte klinického výskumu

March 10, 2020

Inštitút výskumu a vývoja a BioHub SK Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) v spolupráci so Slovacrin zorganizovali dňa 13.2.2020 prvé pracovné stretnutie pre podporu klinického skúšania v nemocničných zariadeniach pre právnikov zdravotníckych zariadení so zástupcami Asociácie Inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) a Contract Research Organizations (CROs).

Počas stretnutia sa prerokovala história vzniku vzorovej zmluvy pre klinické skúšania zakotvenej v Dodatku č. 1 Príkazu MZ SR 4/2018. (https://www.health.gov.sk/Clanok?Prikaz-4-2018) ako aj skúsenosti s používaním návrhu tejto vzorovej zmluvy. Výsledkom stretnutia bude dokument „Často kladené otázky k vzorovej zmluve ku klinickému skúšaniu“, ktorý bude zverejnený na stránkach MZ SR (https://www.mzsr.sk/?institut-vyskumu-a-vyvoja) koncom mesiaca marec 2020. Cieľom podujatia bola aj podpora vzniku komunikačnej platformy pre právnikov zdravotníckych zariadení na zdieľanie ich skúseností.

Príkaz MZ SR č.4/2018 je zameraný na systémovú podporu excelentného výskumu v zdravotníckych zariadenia, vrátane zatraktívnenia Slovenskej republiky pre realizáciu klinických skúšaní v nemocničných zdravotníckych zariadeniach.

English summary:

A platform for hospital lawyers in the context of clinical research

On 13th February 2020, the Institute of R&D at the Ministry of Health of the SR (MoH SR) and BioHub SK in collaboration with Slovacrin have organized 1st workshop for hospital lawyer about the clinical research and development in context of the implementation of the Attachment No 1 of the Order of the Minister No. 4/2018 (https://www.health.gov.sk/Clanok?Prikaz-4-2018). FAQ document will be the outcome of the workshop to be published at the MoH SR website by the end of March 2020. The goal of this meeting was also to support the establishment of a communication platform for hospital lawyers to share their experiences.

SHARE THIS NEWS