Program Horizont Európa - klaster Zdravie: otvorenie výziev na rok 2022-PREDĹŽENIE!

October 26, 2021

Ak realizujete výskum v oblasti prevencie obezity, duševného zdravia, zlepšovania diagnostiky a liečby ochorení, vývoja nových liečív a zaoberáte sa napríklad modelmi financovania zdravotníckych systémov, nástrojmi umelej inteligencie (AI) na predpovedanie rizika chronických neprenosných chorôb a/alebo ich progresie a ďalšími témami, nepremeškajte príležitosť zapojiť sa do nasledujúcich výziev:

Tools and technologies for a healthy society (Two stage)                               typ výzvy: dvojkolová

Téma výzvy

Dátum otvorenia: 6.10.2021   Dátum uzávierky: 1.2.2022          Identifikátor: HORIZON-HLTH-2022-TOOL-12

Tackling diseases (Two stage)                                                                            typ výzvy: dvojkolová

Témy výzvy

Dátum otvorenia: 6.10.2021   Dátum uzávierky: 1.2.2022          Identifikátor: HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06

A competitive health-related industry                                                               typ výzvy: jednokolová

Témy výzvy

Dátum otvorenia: 6.10.2021   Dátum uzávierky: 21.4.2022        Identifikátor: HORIZON-HLTH-2022-IND-13

Tools  and technologies for a healthy society                                                     typ výzvy: jednokolová  

Témy výzvy

Dátum  otvorenia: 13.10.2021   Dátum  uzávierky: 21.4.2022       Identifikátor: HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11  

Staying  healthy (Two stage)                                                                                  typ  výzvy: dvojkolová

Témy výzvy

Dátum  otvorenia: 11.10.2021   Dátum uzávierky:  1.2.2022          Identifikátor:  HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01

Partnerships  in Health (2022)                                                                                    typ výzvy: jednokolová

Téma výzvy

Dátum  otvorenia: 8.10.2021   Dátum uzávierky:  21.4.2022          Identifikátor: HORIZON-HLTH-2022-CARE-10

Environment  and Health                                                                                             typ  výzvy: jednokolová

Témy výzvy

Dátum  otvorenia: 6.10.2021   Dátum uzávierky:  21.4.2022          Identifikátor: HORIZON-HLTH-2022-ENVHLTH-04

Staying  healthy                                                                                                              typ výzvy: jednokolová

Témy výzvy

Dátum  otvorenia: 6.10.2021   Dátum uzávierky:  21.4.2022         Identifikátor: HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-02

Ensuring  access to innovative, sustainable and high-quality health care          typ výzvy: jednokolová

Témy výzvy

Dátum  otvorenia: 8.10.2021   Dátum uzávierky:  21.4.2022         Identifikátor: HORIZON-HLTH-2022-CARE-08

 

Podrobnejšie informácie:

KlasterHealth_Pracovný program 2021 - 2020

Funding& tender opportunities portal

Európska komisia organizuje pre otvorené výzvy: 

 

 Národný kontakt v SR pre  podrobnejšieinformácie.

SHARE THIS NEWS