SIEA ponúka poukážky až do výšky 50 000 EUR na inovácie v oblasti zdravotníctva

April 28, 2022

Podnikatelia budú môcť využiť finančnú pomoc na inovatívne produkty, procesy a postupy v zdravotníctve. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pripravila prostredníctvom inovačného národného projektu poukážky v maximálnej výške 50-tisíc eur na projekt.

SIEA flexibilne reaguje na potreby slovenských podnikateľov a po minuloročných dvoch kolách otvorí už 2. mája výzvu domény inteligentnej špecializácie Zdravá spoločnosť, ktorej gestorom je ministerstvo zdravotníctva. Výzva bude otvorená jeden mesiac v celkovej sume 1,5 milióna eur a je určená na realizáciu inovačných projektov. Výška inovačnej poukážky bude od 10-tisíc do 50-tisíc eur preplatená formou predfinancovania, a to až do hodnoty 85 % oprávnených výdavkov.

Rezort zdravotníctva participoval na realizácii tejto finančnej pomoci pre výzvu Zdravá spoločnosť odborným zastrešením, konkrétne pri oprávnených aktivitách v pripravovanej výzve, a to vďaka tímu Inštitútu výskumu a vývoja Ministerstva zdravotníctva SR pod vedením  Ivice Kvietikovej.

https://www.health.gov.sk/Clanok?inovacie-zdravotnictvo-poukazky

Viac informácií: https://www.inovujme.sk//sk/clanok/siea-ponuka-50-tisicove-poukazky-na-inovacie-v-oblasti-zdravotnictva

SHARE THIS NEWS