Webinár: Správna klinická prax pre členov etickej komisie

March 22, 2022

Webinár je určený pre členov etických komisií a každého, kto má záujem o znalosti Zásad správnej klinickej praxe a pravidiel pre etické posudzovanie klinických skúšaní podľa medzinárodných zásad Správnej klinickej praxe ICH GCP (R2), ktoré sú zamerané na povinnosti Etickej komisie kapitola 3.

Okrem teoretickej časti je zvýšený dôraz kladený na praktické riešenia, s ktorými sa členovia Etickej komisie stretávajú pri posudzovaní klinických skúšaní a biomedicínskeho výskumu.

Webinár je financovaný Ministerstvom zdravotníctva v spolupráci s Národným onkologickým ústavom v Bratislave.

Registrácia do 27.3.2022.

Program:

Miesto konania: Webinár

Termín: Štvrtok 31. marca 2022

Školiteľ: Mgr. Katarína Kováčová

Čas: 13:00

SHARE THIS NEWS