Prosperujúci ekosystém pre inovácie v oblasti zdravia

Biohub Slovakia je otvorený všetkým talentovanýma nadšeným tímom a jednotlivcom z celého Slovenska. Nezáleží na tom, či už máte vytvorenú firmu alebo ste len výskumný tím, dôležitá je vaša vášeň pre vývoj inovatívnych riešení pre oblasť zdravia.

Účasť

Vývoj vlastných obchodných modelov, ktoré sú najvhodnejšie pre vaše nápady.

Individuálne stretnutia s členmi tímu Biohub.

Kontinuálny kontakt so zúčastnenými startupmi.

Rozvoj

Práca pod vedením vhodných koučov.

Prístup k špecifickému know-how a medzinárodným sieťam.

Podpora aj po skončení mentoringu.

Mentoring

Uvedeniedo problematiky práv duševného vlastníctva, biznis developmentu, žiadostí o granty, financovania, marketingu.

Štvrťročné stretnutia s pozvanými hosťami v špecificky zameraných sériach seminárov.

Partnering

Tréning na prezentácie vrátane „pitch“ prezentácie pre investorov.

Networking s „life science“ inkubátormi v Nemecku, Rakúsku a Českej republike a investormi.

See All Events

LATEST NEWS

See All News

Biohub Slovakia

vo Vedeckom parku Univerzity Komenského

Biohub Slovakia je inkubátorový program na podporu akademickej obce a podnikateľov, ktorí menia myšlienky a inovácie na produkty. Inkubátor je umiestnený v bratislavskom Vedeckom parku Univerzity Komenského a je podporovaný Ministerstvom zdravotníctva SR.

Špecializovaný tím medzinárodných a slovenských odborníkov a riaditeľov firiem v oblasti biologických, prírodných a medicínskych vied poskytne študentom a začínajúcim akademickým pracovníkom odbornú pomoc a podporu pri komercializácii ich inovácií. Náš program je doplnený o workshopy zamerané na kľúčové aspekty výskumu a vývoja vrátane transferu technológií, rozvoja podnikania, strategického marketingu, duševného vlastníctva, grantového financovania (národné/medzinárodné) a financovania pomocou rizikového kapitálu. Taktiež podľa potreby organizuje aj ďalšie vzdelávacie školenia pre zdravotníckych pracovníkov.

Inštitút výskumu a vývoja (IVV) na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky je od svojho vzniku v novembri 2016 veľmi aktívny pri nastavovaní, vyhľadávaní, hodnotení a prepájaní aktivít v oblasti biomedicínskeho a zdravotníckeho výskumu a vývoja na Slovensku v súlade s národnými a medzinárodnými potrebami. IVV má ambíciu podporovať excelentný základný a aplikovaný výskum a vývoj, inovácie a transfer technológií v zdravotníctve, najmä v biomedicínskej oblasti. IVV je hnacou silou Biohub Slovakia.

NÁŠ tÍM

Dr. Ivica Kvietiková
Dr. Ivica Kvietiková

Head of the Institute of Research and Development at the Ministry of Health of the SR (MoH SR). Upon receiving her Master degree in molecular biology and human genetics, she has obtained her PhD at the University of Zürich in field of molecular physiology and latter a Master in Intellectual Property Protection (MAS ETH IP) from the Swiss Federal Institute of Technology in Zürich (ETHZ). She has worked for a long time in Switzerland and Austria, firstly as a researcher and later as a patent counsel both, in the small biotech and the large pharma companies. At the MoH SR, she coordinates and ensures projects of systemic support for development of excellent biomedical research (especially strategic, legislative-ethical aspects, expert support, setting of funding allocations, etc.), and coordinates development and establishment of BioHub Slovakia.

Dr. Martina Lutterová
Dr. Martina Lutterová

After obtaining  a master degree in fermentation chemistry and biochemical technologies and PhD in biochemistry, she has worked in life science research and development. She has more than 15 years experiences in drug development industry on various scientific and middle management positions. She has its own company for consultanting in life sciences research, development and commercialisation. She works as an external expert of the Ministry of Health of the Slovak Republic for support of biomedical research and development, and she is in the management team of the Biohub Slovakia. She also acts as an evaluator of scientific projects for European commission programs. In addition, she helps SME teams in supporting programmes of various agencies.

Mgr. Katarína Kováčová
Mgr. Katarína Kováčová

CEO Kovac Services s.r.o. & external expert Slovak Ministry of Health. Katarina acts as a clinical trial expert adviser for regulatory affairs in Slovak and Czech Republics, and as an opinion leader for drug law development. She worked in Slovak regulatory agency as a Head of Clinical trial department.

Dr. Peter Amersdorfer
Dr. Peter Amersdorfer

CEO DiagnoNET & international expert at the Slovak Ministry of Health. He has more than 20 years of experience in life science industries and  a proven track record for developing innovative products and services derived from breakthrough technology platforms (e.g. Phylos Inc, Corvas International Inc, Dendreon Inc., Oridis Biomed GmbH, Orthosera GmbH, Protagen AG). He serves as business mentor at Science Park Graz (Austria), BioM Munich (Germany) and expert evaluator for the EIC Accelerator Call 2020. Peter holds a Master of Sciences in molecular biology (1993) and a PhD. (1997) from the University of Applied Sciences in Vienna, Austria in cooperation with the University of California, San Francisco.

PARTNERI

EXPERTS

Dr. Axel Heitmüller
CEO Imperial College Health Partners, United Kingdom
Dr. Gerhard Weinzierl
Founder Schiweck, Koch and Weinzierl mbB
Dr. Bernhard Weber
CEO ZWI GmbH, Austria
Dr. Jaromir Zahradka
CEO i&i Prague, Czech Republic
Dr. Peter Gasteiner
COO Steady Sense GmbH, Austria
Dr. Dieter Lingelbach
COO Sirion Biotech GmbH, Germany
Dr. Stefan Müllner
Managing Partner Fundamenta Life Science, Germany